27,5″

MERIDA – NINETY-SIX 27,5

NINETY-SIX 7.TEAM - 34 990 PLN

NINETY-SIX 7.TEAM – 34 990 PLN

NINETY-SIX 7-800 - 10 990 PLN

NINETY-SIX 7-800 – 10 990 PLN

NINETY-SIX 7-600 - 7 990 PLN

NINETY-SIX 7-600 – 7 990 PLN

 

 

 

 

 

MERIDA – ONE-TWENTY 27,5

 

ONE-TWENTY 7.7000 - 14 990 PLN

ONE-TWENTY 7.7000 – 14 990 PLN

ONE-TWENTY 7.XT EDITION - 9 990 PLN

ONE-TWENTY 7.XT EDITION – 9 990 PLN

ONE-TWENTY 7.600 -7 490 PLN

ONE-TWENTY 7.600 -7 490 PLN

ONE-TWENTY 7.500 - 6 490 PLN

ONE-TWENTY 7.500 – 6 490 PLN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERIDA – ONE-FORTY 27,5

 

ONE-FORTY 600 - 9 490 PLN

ONE-FORTY 600 – 9 490 PLN

ONE-FORTY 500 - 7 990 PLN

ONE-FORTY 500 – 7 990 PLN

 

 

 

 MERIDA – BIG.SEVEN

BIG.SEVEN TEAM - 28 990 PLN

BIG.SEVEN TEAM – 28 990 PLN

BIG.SEVEN 600 - 4 690 PLN

BIG.SEVEN 600 – 4 690 PLN

BIG.SEVEN 500 - 3 890 PLN

BIG.SEVEN 500 – 3 890 PLN

 

 

 

 

 

 

 

BIG.SEVEN 300 - 3 299 PLN

BIG.SEVEN 300 – 3 299 PLN

BIG.SEVEN 100 - 2 599 PLN

BIG.SEVEN 100 – 2 599 PLN

BIG.SEVEN 40-D - 2 299 PLN

BIG.SEVEN 40-D – 2 299 PLN

 

 

 

 

 

 

 

BIG.SEVEN 20-D - 1 999 PLN

BIG.SEVEN 20-D – 1 999 PLN

BIG.SEVEN 20-MD - 1 899 PLN

BIG.SEVEN 20-MD – 1 899 PLN

BIG.SEVEN 15-MD - 1 799 PLN

BIG.SEVEN 15-MD – 1 799 PLN

 

 

 

 

 

 MERIDA – LADY

JULIET 7.XT EDITION - 5 990 PLN

JULIET 7.XT EDITION – 5 990 PLN

JULIET 7.500 - 3 890 PLN

JULIET 7.500 – 3 890 PLN

JULIET 7.300 - 3 299 PLN

JULIET 7.300 – 3 299 PLN

 

 

 

 

 

 

 

JULIET 7.100 - 2 599 PLN

JULIET 7.100 – 2 599 PLN

JULIET 7.40-D - 2 299 PLN

JULIET 7.40-D – 2 299 PLN

JULIET 7.20-D - 2 099 PLN

JULIET 7.20-D – 2 099 PLN

27,5″

KROSS – ENDURO

 

 

Moon 3.0 - 14 999 PLN

Moon 3.0 – 14 999 PLN

Moon 2.0 - 10 999 PLN

Moon 2.0 – 10 999 PLN

Moon 1.0 - 7 999 PLN

Moon 1.0 – 7 999 PLN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KROSS – TRAIL

 

Soil 3.0 - 15 999 PLN

Soil 3.0 – 15 999 PLN

Soil 2.0 EX - 12 999 PLN

Soil 2.0 EX – 12 999 PLN

Soil 2.0 - 10 999 PLN

Soil 2.0 – 10 999 PLN

 

 

 

 

 

 

 

Soil 1.0 - 7 599 PLN

Soil 1.0 – 7 599 PLN

Dust 3.0 - 7 499 PLN

Dust 3.0 – 7 499 PLN

Dust 2.0 - 5 999 PLN

Dust 2.0 – 5 999 PLN

 

 

 

 

 

 

 

 

Dust 1.0 - 4 599 PLN

Dust 1.0 – 4 599 PLN

Grist 2.0 - 7 999 PLN

Grist 2.0 – 7 999 PLN

Grist 1.0 - 5 999 PLN

Grist 1.0 – 5 999 PLN

 

 

 

 

 

 

Pure Trail - 8 999 PLN

Pure Trail – 8 999 PLN

Smooth Trail - 8 999 PLN

Smooth Trail – 8 999 PLN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KROSS – MTB XC 27,5

Level R10 - 9 999 PLN

Level R10 – 9 999 PLN

Level R9 - 6 999 PLN

Level R9 – 6 999 PLN

Level R8 - 4 999 PLN

Level R8 – 4 999 PLN

 

 

 

 

 

 

 

Level R7 - 4 199 PLN

Level R7 – 4 199 PLN

Level R6 - 3 699 PLN

Level R6 – 3 699 PLN

Level R5 - 3 299 PLN

Level R5 – 3 299 PLN

 

 

 

 

 

 

 

Level R4 - 2 899 PLN

Level R4 – 2 899 PLN

Level R3 - 2 599 PLN

Level R3 – 2 599 PLN

Level R2 - 2 299 PLN

Level R2 – 2 299 PLN

 

 

 

 

 

 

 

Level R1 - 1 999 PLN

Level R1 – 1 999 PLN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KROSS – MTB 27,5

 

Hexagon R8 - 2 199 PLN

Hexagon R8 – 2 199 PLN

Hexagon R6 - 1 999 PLN

Hexagon R6 – 1 999 PLN

Hexagon R5 - 1 799 PLN

Hexagon R5 – 1 799 PLN

 

 

 

 

 

 

Hexagon R3 - 1 599 PLN

Hexagon R3 – 1 599 PLN

Hexagon R2 - 1 399 PLN

Hexagon R2 – 1 399 PLN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KROSS – WOMEN 27,5

Lea R6 - 2 499 PLN

Lea R6 – 2 499 PLN

Lea R4 - 1 999 PLN

Lea R4 – 1 999 PLN

Lea R2 - 1 599 PLN

Lea R2 – 1 599 PLN